Tekst en Uitleg

Ontstaan

In maart 2001 namen Rob Rijkschroeff en John Vestjens het initiatief Tekst en Uitleg te geven bij liederen uit het repertoire. Oorspronkelijk verschenen er boekjes in A5-formaat met als titel: Wat zingen we, hoe en waarom? In de loop der jaren is er een uitgebreid archief ontstaan op de website. Anno 2018 worden er nog geregeld teksten toegevoegd.

Doel

Met veel respect en bewondering zien we hoe Gunita week in week uit uitleg geeft bij zeer uiteenlopende liederen. Uit alles spreekt haar bezieling: het moet met gevoel. Je moet weten wat je zingt, de betekenis (vertaling) kennen, de context (cultureel, liturgisch) begrijpen. Wij schrijven -met instemming van bestuur en muziekcommissie- bij de liederen waarmee we op een bepaald moment bezig zijn wat gedachtes op; vertalingen, stukjes uit presentaties en pogingen tot het schetsen van een sfeerbeeld. Dit alles uiteraard met als uitgangspunt volledig aan te sluiten op de bedoelingen van onze dirigente. Ons motto: ‘’Ter lering ende vermaak‟.
Zeker bij de kerkelijke gezangen zal het misschien niet voor iedereen altijd even gemakkelijk zijn om “achter de tekst te gaan staan”. Dat is ook niet nodig. Wat wel nodig is, is dat wij ons voorstellen hoe de gevoelens zijn van de mensen die met volle overtuiging zo’n lied hebben gedicht en gecomponeerd. Net zo goed als wanneer we ons trachten voor te stellen hoe een storm zich gedraagt of hoe het voelt als je in een kerker ligt te creperen. Alleen met het goede gevoel achter de zang kan de uitvoering optimaal zijn.
Met bovenstaande tekst presenteerden Rob en John de eerste uitgave van Tekst en Uitleg op donderdag 8 maart 2001. Het doel zoals dat in 2001 geformuleerd werd, is nog steeds actueel.