Informatie over de vereniging

Het Zeeuws Mannenkoor

Het Zeeuws Mannenkoor is een vereniging met ongeveer 45-50 leden. Rondom de vereniging zijn de nodige zaken vastgelegd in een reglement. De leden en het bestuur moeten zich houden aan dit reglement.

De statuten

De statuten zijn eigenlijk de belangrijkste spelregels voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Via de notaris is dat vastgelegd en de statuten dienen nageleefd te worden. Statuten kunnen alleen gewijzigd worden via de notaris.

Klik hier voor de statuten van het Zeeuws Mannenkoor (planning 2e helft 2018)

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. Dat reglement bevat afspraken, regels en richtlijnen en eventueel taken en bevoegdheden van bestuursleden zijn vastgelegd. Ook procedures en werkwijzen kunnen in het huishoudelijk reglement worden vastgelegd, of er kan naar beschrijvingen hiervan worden verwezen. Legt u ze vast in het huishoudelijk reglement dan is wijziging alleen mogelijk door een bestuursbesluit.

Een huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden in een bestuursvergadering of in de jaarvergadering. Het is gebruikelijk dat het eerste huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid van stemmen.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement(planning 2e helft 2018)