Repeteren

Let op: de overheid heeft richtlijnen gegeven ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Om die reden zijn de bijeenkomsten voor Koorscholing afgelast en repetities tot 1 april komen te vervallen.

 

Koorscholing in maart 2020

In maart organiseert het ZeeuwsMannenKoor weer een “koorscholing”. Dat is een korte cursus voor alle mannen die belangstelling hebben in zingen met een koor. Dit jaar zijn er drie zaterdagmorgens waarbij elke zaterdag  aandacht is voor een onderdeel van zingen.

We starten die zaterdagen om 09.30 in Amicitia in Kloetinge en het programma duurt tot ongeveer 12.00.

  • Ontdek je stem (Gunita Kronberga – 07 maart)
    Met algemene muziektheorie gaan we gelijk in de praktijk brengen met onze houding, ademhaling, klankvorming en ook het duidelijk uitspreken van teksten tijdens de zangoefeningen;
  • Zingen in Canon (Gunita Kronberga – 14 maart)
    Met het bewust zingen van “inzing”versjes gaan we de muziektheorie en zangtechniek van 07 maart combineren. En dat ook in canon;
  • Jouw eigen stemkracht (Martine van de Kar – 21 maart)
    Met allerlei tips van deze speciale zangcoach gaan we veel leren over het beheersen van je eigen stemkracht. En dat zowel in een groepje als in een koor.

Toegang is gratis en u bent geheel vrijblijvend van harte welkom!
Wil je een indruk hebben van onze (gewone) repetitie op donderdagavond? Klik dan hier voor Youtube.

 

Oefenen is heerlijk

Het koor repeteert op donderdagavond van 19.15 tot 22.15 uur in het verenigingsgebouw “Amicitia” te Kloetinge. En na 22.15 is, als u tijd heeft, de derde helft…

Heeft u belangstelling? Kom eens vrijblijvend tijdens de repetitie kijken en luisteren.

Naast goede oefening is er altijd een goede sfeer op de repetitieavonden. Er wordt heel wat gelachen maar ook serieus gezongen. Koorzang is een samenspel en dat moet je oefenen.

Periodiek koorscholing

Het Zeeuws Mannenkoor heeft al diverse malen koorscholing georganiseerd. Daarbij wordt aandacht besteed aan lichaamshouding, koorademhaling, stemgebruik, articulatie, resonantie, 4-stemmig zingen, notenschrift, koordirectie, etc.

De koorscholing staat open voor niet-leden en is geheel vrijwillig. Regelmatig waren deelnemers zo enthousiast, dat een aantal mannen lid geworden is van het Zeeuws Mannenkoor. Maar u kunt natuurlijk ook lid worden zonder koorscholing!

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met onze voorzitter Leo Nieuwenhuijze