Repeteren

 

Oefenen is heerlijk

Het koor repeteert op donderdagavond van 19.15 tot 22.15 uur in het verenigingsgebouw “Amicitia” te Kloetinge. En na 22.15 is, als u tijd heeft, de derde helft…

Heeft u belangstelling? Kom eens vrijblijvend tijdens de repetitie kijken en luisteren.

Naast goede oefening is er altijd een goede sfeer op de repetitieavonden. Er wordt heel wat gelachen maar ook serieus gezongen. Koorzang is een samenspel en dat moet je oefenen. Vaste repetitieruimte is:

 

 

Periodiek koorscholing

Het Zeeuws Mannenkoor heeft al diverse malen koorscholing georganiseerd. Daarbij wordt aandacht besteed aan lichaamshouding, koorademhaling, stemgebruik, articulatie, resonantie, 4-stemmig zingen, notenschrift, koordirectie, etc.

De koorscholing staat open voor niet-leden en is geheel vrijwillig. Regelmatig waren deelnemers zo enthousiast, dat een aantal mannen lid geworden is van het Zeeuws Mannenkoor. Maar u kunt natuurlijk ook lid worden zonder koorscholing!

Voor informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met onze voorzitter Leo Nieuwenhuijze