Nieuwe leden

Welkom om te kijken en te luisteren.

Kandidaat-leden komen eerst kijken en luisteren. En daarna een paar avonden meedoen.
Daarna wordt er een stemtest afgenomen waarbij gekeken wordt welke stemgroep de kandidaat het beste past. En er wordt gekeken welke ondersteuning een kandidaat-lid nodig heeft. Muziek kunnen lezen is een voordeel, maar zeker geen vereiste bij een kandidaat.

Nieuwe leden hebben gedurende de eerste drie maanden de status van aspirant-lid. In die periode kan kennis gemaakt worden met het koor en kan de koorleiding bepalen of de nieuwe zanger inpasbaar is als volwaardig koorlid. En het aspirant-lid kan in die periode bepalen of hij zich thuisvoelt.
De kandidaat wordt in die periode gekoppeld aan een ervaren zanger die hem wegwijs maakt binnen het koor.

Na 3 maanden wordt opnieuw een stemtest afgenomen. Daarbij wordt met name gekeken of de kandidaat vorderingen maakt.

Voor aspirant-leden geldt een korting van 50% op de contributie van € 52,50 per kwartaal (2024)