Bestuur

Het Zeeuws Mannenkoor

Registratie van het Zeeuws Mannenkoor bij Kamer van Koophandel

Naam                   : Het Zeeuws Mannenkoor en Zeeuws Mannenkoor

KvK-nummer        : 40309025 

RSIN                     :  002889754

Secretariaat          : Koningin Maximahof 26, 4424 BZ  Wemeldinge

E-mailadres          :  info@zeeuwsmannenkoor.nl

Website                : www.zeeuwsmannenkoor.nl

Rabobank             : NL68 RABO 0321 3006 61 ten name van Het Zeeuws Mannenkoor

Doelstelling

In 1972 is de ‘Het Zeeuws Mannenkoor’ opgericht met het doel het doen beoefenen van de mannenkoorzang en het bevorderen van de vocale vorming.

Het Zeeuws Mannenkoor tracht dit doel te bereiken door:

 • Het houden van repetities vast op de donderdagavond van 19.15 tot 22.00
 • Het geven van concerten, gemiddeld zo’n 8 concerten en uitvoeringen per jaar
 • Het geven van medewerking aan uitvoeringen;
 • Het organiseren van evenementen op gebied van koorzang;
 • Het scheppen en versterken van een vriendschapsband tussen de koorleden;
 • Het verzorgen van koorscholing voor eigen leden en geïnteresseerden buiten het koor;
 • Alle andere middelen, wettelijk geoorloofd, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Van het doel is nadrukkelijk uitgesloten het zingen voor winstoogmerk en ter verdeling onder haar leden van te maken winst door het beoefenen van mannenkoor zang.

Daarmee wordt beoogd een culturele bijdrage te leveren aan het muzikale leven in Zeeland, in het bijzonder de regio Midden Zeeland en omstreken.

Beleid

In de formulering van de doelstelling is reeds een belangrijk deel van het beleid geformuleerd en is erop gericht een bijdrage te leveren aan het cultuuraanbod in de gemeente Goes en de omliggende gemeenten.
Het geven van concerten (jaarlijks 8 a 10) , is hiertoe het belangrijkste middel.
Voorbeelden zijn deelname aan de jaarlijkse Manhuistuinconcerten in Goes, deelname aan korenfestivals in Middelburg en Brielle en optredens in verzorgingstehuizen in en om Goes en de verzorging van een aantal kerstconcerten.
Waar mogelijk werken we hierbij samen met andere koren, muziekgezelschappen en instrumentele en vocale solisten.
De kwaliteit van ons koor houden we op peil door wekelijkse repetities, koorscholing voor leden en potentiële leden en openbare repetities. Uitgangspunt hierbij is ook ledenwerving.
Vanaf de oprichting wordt het koor begeleid door professioneel opgeleide dirigenten en pianisten.
We hopen hierdoor aantrekkelijk te zijn voor zangers en publiek.

De Bestuur van het Zeeuws Mannenkoor bestaat uit de volgende leden:

 • Leo Nieuwenhuijze – voorzitter
 • Bram Wesdorp – penningmeester
 • Gerda Ennik-Duisterhof – secretaris
 • Hans Strijd – public relations
 • Arie van Kralingen – bestuurslid
 • Ron de Wit – bestuurslid
 • Alle bestuursleden zijn ook als UBO geregistreerd in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel
 • Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen dus geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële en bestuurlijke verslaglegging en beleidsplan

 • Verslag
  Het jaarverslag over 2023 vindt u hier.
 • Financiële verantwoording
  De jaarrekening 2023 van de Het Zeeuws Mannenkoor vindt u hier.
 • Beleidsplan
  Het beleidsplan van Het Zeeuws Mannenkoor vindt u hier.