Sponsors

Zonder de steun van haar donateurs, subsidienten en sponsors zou Het Zeeuws Mannenkoor niet kunnen bestaan. Daarom …. hartelijk dank aan allen die ons steunen.

De baar en Leendertse

Rabobank

Gemeente Goes

Gemeente Kapelle

Bos Men Shop


Donaties en giften zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL68 RABO 0321 3006 61 ten name van Zeeuws Mannenkoor.