Kom zingen

Zoekt u een goed middel om te ontspannen?

Kom zingen  !

Zingen is goed voor de mens! Zingen stimuleert de ademhaling en de bloedsomloop. Zingen verhoogt de weerstand en is goed tegen stress. Zingen in een koor maakt ook vrienden en doet even de drukte van de dag vergeten. Het geeft een extra dimensie aan het leven en het maakt je leven rijker.

Zingt u graag en/of wilt u uw stem nog verbeteren? Kom dan eens vrijblijvend kijken en luisteren op een repetitie van het Zeeuws Mannenkoor. Wij repeteren elke donderdagavond in Amicitia te Kloetinge van 19.15 – 22.15 uur. Misschien mogen wij u wel daarna als lid van ons mannenkoor verwelkomen.

Denk je te jong te zijn om in een koor te zingen. ONZIN!

Bij ons speelt leeftijd geen rol.

Het Zeeuws Mannenkoor werd opgericht in 1972 en telt nu circa 52 leden.Daarvan zijn er sommigen al meer dan 40 jaar lid en dat illustreert de betrokkenheid van de leden bij het koor. Stuk voor stuk zijn zij er trots op deel uit te maken van het Zeeuws Mannenkoor.

Het koor heeft een uitgebreid repertoire, dat zich uitstrekt van volksliedjes tot klassieke en gewijde muziek, een en ander zowel in het Nederlands als in vreemde talen.

De sfeer binnen het koor is uitstekend, hetgeen bij voorbeeld tot uiting komt in de kameraadschappelijke omgangsvormen. Zonder dat daardoor het gemeenschappelijk gedragen doel, het verhogen van het kwaliteitsniveau, in het gedrang komt.

Omdat het handhaven en zo mogelijk verhogen van het kwaliteitsniveau hoog in het vaandel staat, is er steeds gekozen voor een professionele directie.

Sinds 15 januari 2010 staat het koor onder leiding van Gunita Kronberga-Jasinska.