Categorie Archief Voor leden

doorRon

Nieuwsbrief december 2022

Kapelle, 20 december 2022

Aan de leden en directie van het Zeeuws mannenkoor,
Beste leden, beste Gunita

Het jaar 2022 loopt op zijn eind. (zolang het niet op zijn laatste benen 
is, valt het mee)
Met een jubileumconcert in oktober, een tweetal kerstconcerten in 
december en op 23 december nog een kerstconcert in het vooruitzicht, een intensieve 
eindsprint in dit jaar. Sowieso was het een jaar met 3 leden die overleden zijn, een jaar om niet licht te vergeten. Positief is dat we er in Jac Leenaars en Ab van Spijk 2 nieuwe leden bij 
hebben.

Planning laatste weken 2022 en eerste weken 2023

  • 22/12 2022 Laatste gedeeltelijke repetitie, tot de pauze
  • 23/12 Kerstconcert met OKK in Wemeldinge.
  • 29/12 Geen repetitie
  • 5/1 2023 Nieuwjaarsbijeenkomst in Amicitia
    We nodigen hierbij onze partners uit, brengen een aantal nummers ten gehore, heffen samen het glas op een voorspoedig 2023. Een uitnodiging volgt.
  • 12/1 2023 Repetitie in De Vroone in Kapelle (postzegelavond)
  • 19/1 Ingelaste verkorte Algemene ledenvergadering met aansluitend de repetitie. Een formele uitnodiging met de agendapunten volgt.

Tot zover.
Vanaf deze plaats wens ik u met de uwen prettige Kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2023 toe.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Leo Nieuwenhuijze